Danh sách 7 trường Đại học khối ngành Công an công bố điểm chuẩn Tổng cục chính trị Công an nhân dân sáng nay đã công bố mức điểm chuẩn của các trường thuộc khối công an nhân dân với mức điểm chuẩn đều rất cao.
Trang chủ > Hỏi Đáp Y Tế & Giáo Dục > Danh sách 7 trường Đại học khối ngành Công an công bố điểm chuẩn

Danh sách 7 trường Đại học khối ngành Công an công bố điểm chuẩn

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...
29/07/2017 2,129 Lượt xem

Tổng cục chính trị Công an nhân dân sáng nay đã công bố mức điểm chuẩn của các trường thuộc khối công an nhân dân với mức điểm chuẩn đều rất cao.

Điểm chuẩn của các trường Đại học khối ngành Công an

Điểm chuẩn của các trường Đại học khối ngành Công an

Danh sách 7 trường Đại học khối ngành Công an công bố điểm chuẩn

Theo thông tin từ ban tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur, hiện nay khi sử dụng phần mềm lọc thí sinh ảo thì phần lớn điểm chuẩn của các trường Đại học đều tăng ít nhất từ 1-3 điểm. Riêng đối với khối ngành công an thì điểm chuẩn còn cao hơn nữa đặc biệt là đối với những thí sinh nữ do chỉ tiêu ít.

Đối với Học viên Công an Nhân dân điểm chuẩn sẽ là 30,5 điểm khối D01 – 3 môn thi là Toán, Văn và Anh. Đặc biệt điểm chuẩn cao nhưng thí sinh vẫn phải đáp ứng được tiêu chí phụ mới được vào trường.

Đại học Phòng cháy chữa cháy ngưỡng điểm chuẩn là 30,25 điểm, đối với thí sinh nữ phía Bắc, tiêu chí phụ của trường là lấy tổng điểm 3 môn chưa làm tròn cao nhất từ 28,25 điểm. Đối với thí sinh Nam phía Bắc trường lấy 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròng 27,35 điểm và môn toán phải đạt 9,6 điểm.

Dưới đây là điểm chuẩn cụ thể cho từng ngành, từng trường:

Học viện Chính trị Công an Nhân dân

Ngành C03 phía Bắc đối với nam: 26 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26 điểm lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,6 điểm.

Tổ hợp môn D01 đối với nam phía Bắc: 26 điểm. Tổ hợp môn D01 đối với nữ phía Nam: 25,75 điểm

Tổ hợp môn C03 đối với nữ phía Bắc: 28,25 điểm. Tổ hợp môn D01 đối với nữ phía Bắc: 29 điểm

Tổ hợp môn C03 đối với nam phía Nam: 24,25 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24,25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 23,85 điểm.

Tổ hợp môn D01 đối với nam phía Nam: 23,75 điểm. Tổ hợp môn C03​ đối với nữ phía Nam: 26 điểm.

Học viện An ninh nhân dân

Ngành ngành Nghiệp vụ An ninh, nam, tổ hợp A01: 27,75 điểm. Trong số 8 thí sinh cùng mức 27,75 điểm lấy 3 thí sinh: 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,2 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,15 điểm và môn Toán đạt 9,4 điểm.

Điểm chuẩn của Học viện An ninh cao nhất là 30,5 điểm đối với ngành Ngôn Ngữ Anh

Điểm chuẩn của Học viện An ninh cao nhất là 30,5 điểm đối với ngành Ngôn Ngữ Anh

Ngành Nghiệp vụ An ninh, tổ hợp C03 với nam: 25,5 điểm. Trong số 29 thí sinh cùng mức 25,5 điểm lấy 4 thí sinh: 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,05; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 24, 95 và môn Văn đạt 8,25 điểm.

Tổ hợp D01, nam, ngành Nghiệp vụ An ninh: 26,25 điểm.

Tổ hợp A01, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 29,5 điểm.

Tổ hợp C03, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 28 điểm. Trong số 3 thí sinh cùng mức 28 điểm lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,6 điểm.

Tổ hợp D01, nữ, ngành Nghiệp vụ An ninh: 29 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 29 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 25.5 và điểm tiếng Anh đạt 8,2 điểm. Tổ hợp A01, nam, ngành An toàn thông tin 23,5 điểm.

Tổ hợp D01 Nam ngành An toàn thông tin 19,75 điểm. Tổ hợp A01 Nữ ngành An toàn thông tin 27,75 điểm.

Tổ hợp D01 Năm ngành Ngôn ngữ Anh 27,25 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 4 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 25,16 điểm. Tổ hợp D01, nữ, ngành Ngôn ngữ Anh: 30,5 điểm.

Học viện Cảnh sát Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 28 điểm. Trong số 10 thí sinh cùng mức 28 lấy 7 thí sinh: 6 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,1 điểm; một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,05 và môn Toán đạt 9,4 điểm.

Tổ hợp C03, nam:  25,75 điểm. Trong số 44 thí sinh cùng mức 25,75 lấy 19 thí sinh. Trong đó, 17 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23,15; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 22,85 và môn Văn đạt 7,75 điểm.

Điểm chuẩn của Học viện An ninh

Điểm chuẩn của Học viện An ninh 

Tổ hợp D01, nam 26,25 điểm.

Tổ hợp A01,  nữ 29,5 điểm. Tổ hợp C03, nữ 28,25 điểm.

Tổ hợp D01, nữ: 28,75 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 27,3 điểm.

Đại học An ninh Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 26,75. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,75 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,75 điểm. Tổ hợp C03, nam: 25 điểm. Trong số 20 thí sinh cùng mức 25 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 23,95.

Tổ hợp D01 – nam: 24,75. Trong số 2 thí sinh cùng mức 24, 75 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 24,3. Tổ hợp A01 – nữ: 28,5 điểm. Trong số 2 thí sinh cùng mức 28,5 lấy một thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 27,1.

Tổ hợp C03 – nữ: 26,25 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24.75.Tổ hợp D01 – nữ: 27,25 điểm.

Đại học Cảnh sát Nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam: 26,25. Trong số 13 thí sinh cùng mức 26,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 26,2 điểm. Tổ hợp C03 – nam: 25,5 điểm. Trong số 59 thí sinh cùng mức 25,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 24,5 điểm.

Tổ hợp D01 – nam: 26 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 26 lấy 2 thí sinh (một em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn là 25,55; một thí sinh có tổng điểm chưa làm tròn là 24,4 và điểm tiếng Anh 9,8). Tổ hợp A01 – nữ: 28,75 điểm.

Tổ hợp C03 – nữ: 26,5 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 26,5 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,4. Tổ hợp D01 – nữ: 27,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 27,25 lấy 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 25,85.

Đại học Phòng cháy chữa cháy

Đối với nam phía Bắc: 28,25 điểm. Trong số 16 thí sinh cùng mức 28,25 lấy 6 thí sinh (4 em có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,65; 2 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,35 điểm và môn Toán đạt 9,6). Nữ phía Bắc: 30,25 điểm. Trong số 4 thí sinh cùng mức 30,25 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 28,35 điểm.

Nam phía Nam: 27 điểm. Trong số 18 thí sinh cùng mức 27 lấy 5 thí sinh (3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt từ 26,55; hai thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 26 điểm và môn Toán đạt 9). Nữ phía Nam: 28,5 điểm. Trong số 6 thí sinh cùng mức 27 lấy 3 thí sinh (một có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn đạt 27,95; hai có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn 27,4 điểm và môn Toán đạt 9,47).

Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân

Tổ hợp A01 đối với nam phía Bắc: 23,75 điểm. Tổ hợp D01 – nam phía Bắc: 23,25 điểm.

Tổ hợp A01 – nữ phía Bắc: 27,5 điểm.Tổ hợp D01 – nữ phía Bắc: 27,5 điểm.

Tổ hợp A01 – nam phía Nam: 24 điểm. Trong số 5 thí sinh cùng mức 24 lấy 3 thí sinh có tổng điểm 3 môn chưa làm tròn từ 23 điểm. Tổ hợp D01 – nam phía Nam: 22,75 điểm.

Tổ hợp A01 – nữ phía Nam: 28,25 điểm. Tổ hợp D01 – nữ phía Nam: 27 điểm.

Nguồn: Cao đẳng Dược

Có thể bạn quan tâm

Những vấn đề còn tồn đọng trong công tác quản lý giáo dục tại Việt Nam

Công tác quản lý giáo dục tại Việt Nam hiện tại còn khá nhiều vấn đề tồn đọng và để giải quyết được vấn đề này không phải một sớm một chiều.

 
Chat với chúng tôi