Trang chủ > Liên Thông Đại Học Y Dược > Liên Thông Xét Nghiệm

Liên Thông Xét Nghiệm

Tuyển sinh liên thông Đại học Xét nghiệm 2016

Cử nhân Xét nghiệm ngày 1 đông, đòi hỏi các Kỹ thuật viên xét nghiệm phải tự nâng cao trình độ bản thân để có ...

Chi tiết »

Liên thông Cử nhân xét nghiệm Y học từ Trung cấp

Thông báo tuyển sinh liên thông cử nhân xét nghiệm từ trình độ trung cấp năm 2015, thời gian đào tạo liên thông xét nghiệm y học 3 năm.

Chi tiết »