Thời khoá biểu lớp DSNT1 Thời khoá biểu lớp DSNT1 Học Môn: Y học cơ sở 1 + 2(phòng 133 nhà N1, tầng 3) Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h30 các ngày:  22/5, 23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6/2017 Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h30 các ngày:  5/6, 6/6, 7/6, ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT1

Thời khoá biểu lớp DSNT1

Đánh giá: 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 đánh giá, trung bình: 5,00 trong tổng số 5)
Loading...
19/05/2017 2,334 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT1

Học Môn: Y học cơ sở 1 + 2(phòng 133 nhà N1, tầng 3)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h30 các ngày:  22/5, 23/5, 24/5, 25/5, 26/5, 29/5, 30/5, 31/5, 1/6, 2/6/2017

Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h30 các ngày:  5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6/2017

LỊCH NGHỈ HÈ

Lịch nghỉ hè từ ngày 14/6 đến hết ngày 16/7/2017

Học Môn: Dược lâm sàng(Phòng 124, 331)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/10, 11/10 ( Phòng 124); 13/10, 16/10,18/10 ( phòng 331); 24/10, 26/10/2017 ( phòng 124).

Học Môn: Dược lí 2(Phòng 124, 336)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  12/10, 17/10, 19/10,23/10 ( Phòng 124); 25/10, 27/10 ( Phòng 336); 30/10/2017 ( Phòng 124).

Học Môn: GMP(Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 3/11, 6/11, 8/11, 10/11, 13/11/2017

Học Môn: Tổ chức quản lý y tế

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331).

Học Môn: Quản lý dược

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng 124), 24/11 (phòng 124), 28/11(phòng 336), 29/11(Phòng 124), 7/12/2017(Phòng 124).

Học Môn: Bảo quản thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  13/12; 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 22/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Viết và đọc tên thuốc(Phòng 124 nhà N1 tầng 2)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 4/12 ,11/12, 21/12, 25/12, 27/12, 29/12/2017.

Học Môn: Truyền thông GDSK(Phòng 117)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 25/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...