Thời khoá biểu lớp DSNT3 Thời khoá biểu lớp DSNT3 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331). Học Môn: Môn Quản lý dược Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT3

Thời khoá biểu lớp DSNT3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 545 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT3

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331).

Học Môn: Môn Quản lý dược

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng 124), 24/11 (phòng 124), 28/11(phòng 336), 29/11(Phòng 124), 7/12/2017(Phòng 124).

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  13/12; 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 22/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Môn Viết và đọc tên thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 4/12 ,11/12, 21/12, 25/12, 27/12, 29/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Môn Dược lâm sàng

Thời gian: Sáng 22/1, Chiều 22/1; Sáng 23/1, Chiều 23/1( Phòng 331).

Học Môn: Truyền thông GDSK(Phòng 117)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 25/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018.

Học Môn: Môn Dược Lý

Thời gian: Sáng 27/1, Chiều 27/1, Sáng 28/1, Chiều 28/1( Phòng 113).

Học Môn: Môn Y học cơ sở 1+2

Thời gian: Sáng 6/2, Sáng 7/2, Chiều 7/2, Sáng 8/2 ( Phòng 117).

Học Môn: Môn GMP

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 24 /1, 26/1, 29/1, 30/1( Phòng 117).

Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng (phòng 328)

Thời gian: Sáng 3/2, Chiều 3/2, Sáng 4/2, Chiều 4/2/2018

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...