Thời khoá biểu lớp DSNT3 Thời khoá biểu lớp DSNT3 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331). Học Môn: Môn Quản lý dược Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT3

Thời khoá biểu lớp DSNT3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 294 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT3

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331).

Học Môn: Môn Quản lý dược

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng 124), 24/11 (phòng 124), 28/11(phòng 336), 29/11(Phòng 124), 7/12/2017(Phòng 124).

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  13/12; 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 22/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Môn Viết và đọc tên thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 4/12 ,11/12, 21/12, 25/12, 27/12, 29/12/2017( Phòng 124).

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...