Thời khoá biểu lớp DSNT3 Thời khoá biểu lớp DSNT3 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331). Học Môn: Môn Quản lý dược Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT3

Thời khoá biểu lớp DSNT3

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 762 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT3

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng 331); 16/11, 21/11(phòng 124), 23/11(Phòng 124), 27/11(Phòng 336); 30/11(Phòng 124) , 5/12/2017(Phòng 331).

Học Môn: Môn Quản lý dược

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  17/11(Phòng 124); 20/11, 22/11(Phòng 124), 24/11 (phòng 124), 28/11(phòng 336), 29/11(Phòng 124), 7/12/2017(Phòng 124).

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  13/12; 15/12, 18/12, 19/12, 20/12, 22/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Môn Viết và đọc tên thuốc

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 4/12 ,11/12, 21/12, 25/12, 27/12, 29/12/2017( Phòng 124).

Học Môn: Môn Dược lâm sàng

Thời gian: Sáng 22/1, Chiều 22/1; Sáng 23/1, Chiều 23/1( Phòng 331).

Học Môn: Truyền thông GDSK(Phòng 117)

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 25/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018.

Học Môn: Môn Dược Lý

Thời gian: Sáng 27/1, Chiều 27/1, Sáng 28/1, Chiều 28/1( Phòng 113).

Học Môn: Môn Y học cơ sở 1+2

Thời gian: Sáng 6/2, Sáng 7/2, Chiều 7/2, Sáng 8/2 ( Phòng 117).

Học Môn: Môn GMP

Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày: 24 /1, 26/1, 29/1, 30/1( Phòng 117).

Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng (phòng 328)

Thời gian: Sáng 3/2, Chiều 3/2, Sáng 4/2, Chiều 4/2/2018

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...

 
Chat với chúng tôi