Thời khoá biểu lớp DSNT4 Thời khoá biểu lớp DSNT4 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017. Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017. ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT4

Thời khoá biểu lớp DSNT4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 810 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT4

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017.

Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017.

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 6/12,7/12, 8/12, 11/12, 13/12, 14/12/2017

Học Môn: Môn Dược lâm sàng

Thời gian: Sáng 22/1, Chiều 22/1; Sáng 23/1, Chiều 23/1( Phòng 331).

Học Môn: Môn Dược Lý

Thời gian: Sáng 27/1, Chiều 27/1, Sáng 28/1, Chiều 28/1( Phòng 113).

Học Môn: Môn GMP (Phòng 117)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 24/1, 25/1, 26/1, 29/1/2018

Học Môn: Môn Y học cơ sở 1+2 (Phòng 117)

Thời gian: Sáng 6/2, Sáng 7/2, Chiều 7/2, Sáng 8/2 ( Phòng 117).

Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng(phòng 328)

Thời gian: Sáng 3/2, Chiều 3/2, Sáng 4/2, Chiều 4/2/2018

Học Môn: Truyền thông GDSK(Phòng 117)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 30/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018.

Học Môn: Đọc viết tên thuốc(Phòng 117)

Thời gian: Chiều 6/2, Chiều 8/2, Sáng 9/2, Chiều 9/2/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...

 
Chat với chúng tôi