Thời khoá biểu lớp DSNT4 Thời khoá biểu lớp DSNT4 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017. Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017. ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT4

Thời khoá biểu lớp DSNT4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 227 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT4

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017.

Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017.

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 6/12,7/12, 8/12, 11/12, 13/12, 14/12/2017

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...