Thời khoá biểu lớp DSNT4 Thời khoá biểu lớp DSNT4 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017. Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017. ...
Trang chủ > Thời Khoá Biểu > Thời khoá biểu lớp DSNT4

Thời khoá biểu lớp DSNT4

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Chưa có đánh giá nào)
Loading...
07/11/2017 535 Lượt xem

Thời khoá biểu lớp DSNT4

Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, 16/11, 17/11, 21/11, 23/11, 24/11, 27/11, 30/11/2017.

Học Môn: Môn Quản lý dược(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 20/11, 22/11, 27/11, 29/11, 1/12, 4/12, 5/12, 12/12/2017.

Học Môn: Môn Bảo quản thuốc(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 6/12,7/12, 8/12, 11/12, 13/12, 14/12/2017

Học Môn: Môn Dược lâm sàng

Thời gian: Sáng 22/1, Chiều 22/1; Sáng 23/1, Chiều 23/1( Phòng 331).

Học Môn: Môn Dược Lý

Thời gian: Sáng 27/1, Chiều 27/1, Sáng 28/1, Chiều 28/1( Phòng 113).

Học Môn: Môn GMP (Phòng 117)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 24/1, 25/1, 26/1, 29/1/2018

Học Môn: Môn Y học cơ sở 1+2 (Phòng 117)

Thời gian: Sáng 6/2, Sáng 7/2, Chiều 7/2, Sáng 8/2 ( Phòng 117).

Học Môn: Môn Kỹ năng giao tiếp bán hàng(phòng 328)

Thời gian: Sáng 3/2, Chiều 3/2, Sáng 4/2, Chiều 4/2/2018

Học Môn: Truyền thông GDSK(Phòng 117)

Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h các ngày: 30/1, 31/1, 1/2, 2/2/2018.

Học Môn: Đọc viết tên thuốc(Phòng 117)

Thời gian: Chiều 6/2, Chiều 8/2, Sáng 9/2, Chiều 9/2/2018.

Có thể bạn quan tâm

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà ...