Trang chủ > Thời Khoá Biểu

Thời Khoá Biểu

Lịch nghỉ Tết cho sinh viên Cao đẳng dược Bộ Quốc Phòng

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cơ quản quản lý trực tiếp của các trường Cao  đẳng Dược và Trung ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.8

1. Môn Học: Dược liệu 1 (Phòng 117, tầng 1, Nhà N1) Thời gian sáng: 07h30 đến 11h30 ngày 12/9, 13/9, 19/9, 23/9, 26/9, 30/9, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.7

Thông báo Đúng 13h00 ngày 5/9/2016 sinh viên tập trung tại 101 Tô Vĩnh Diện lên xe ô tô đi huấn luyện Giáo dục Quốc ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Lịch học lớp DSBQP6 lịch học vào buổi sáng tại Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3 Ngày khai giảng 15/8/2016. Môn Học: Dược liệu 1 (Phòng ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.5

Thông báo Thông báo cho những sinh viên chưa đi học GDQP – An ninh: Đúng 13h00 ngày 5/9/2016 sinh viên tập trung tại 101 ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi sáng DSBQP4

1. Môn Học: Tiếng Anh chuyên ngành (Phòng 328, tầng 2, Nhà N3) Thời gian sáng: 07h30 đến 11h30 ngày 25/4, 27/4, 29/4, 4/5, 6/5, 9/5, 11/5, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi chiều DSBQP3

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP3 Môn Học: ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi chiều DSBQP2

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP2 Thông báo ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi sáng : DSBQP1

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP1 Thông báo ...

Chi tiết »