Trang chủ > Thời Khoá Biểu

Thời Khoá Biểu

Thời khoá biểu lớp DSNT4

Thời khoá biểu lớp DSNT4 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế(Phòng 131 Nhà N1 tầng 3) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h00 các ngày: 14/11, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp DSNT3

Thời khoá biểu lớp DSNT3 Học Môn: Môn Tổ chức quản lý y tế Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h các ngày:  9/11, 14/11 ( Phòng ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp DSNT1

Thời khoá biểu lớp DSNT1 Học Môn: Y học cơ sở 1 + 2(phòng 133 nhà N1, tầng 3) Thời gian: Buổi sáng từ 7h30-11h30 các ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp DSNT2

Thời khoá biểu lớp DSNT2 Học Môn: Y học cơ sở 1 + 2(phòng 113 nhà N1, tầng 1) Thời gian: Buổi chiều từ 13h30-17h30 các ...

Chi tiết »

Lịch nghỉ Tết cho sinh viên Cao đẳng dược Bộ Quốc Phòng

Mới đây, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cơ quản quản lý trực tiếp của các trường Cao  đẳng Dược và Trung ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.8

Môn Học: Dược liệu 1 (Phòng 335, Tầng 3, Nhà N3) Ngày: 15/8, 17/8, 22/8, 24/8,27/8,29/8, 5/9, 6/9/2016 Môn Học: Môn Chính trị 1 (Phòng 335, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.7

Thông báo Thông báo cho những sinh viên chưa đi học GDQP – An ninh: Đúng 13h00 ngày 5/9/2016 sinh viên tập trung tại 101 ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.6

Môn Học: Dược liệu 1 (Phòng 336, Tầng 3, Nhà N3) Ngày: 15/8, 17/8, 22/8, 24/8,27/8,29/8, 5/9, 6/9/2016 Môn Học: Môn Chính trị 1 (Phòng 336, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược DSBQP.5

Thông báo Thông báo cho những sinh viên chưa đi học GDQP – An ninh: Đúng 13h00 ngày 5/9/2016 sinh viên tập trung tại 101 ...

Chi tiết »
 
Chat với chúng tôi