Trang chủ > Thời Khoá Biểu (trang 2)

Thời Khoá Biểu

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi sáng DSBQP4

1. Môn Học: Tiếng Anh chuyên ngành (Phòng 328, tầng 2, Nhà N3) Thời gian sáng: 07h30 đến 11h30 ngày 25/4, 27/4, 29/4, 4/5, 6/5, 9/5, 11/5, ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi chiều DSBQP3

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP3 Môn Học: ...

Chi tiết »

Thời khoá biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi chiều DSBQP2

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP2 Thông báo ...

Chi tiết »

Thời khóa biểu lớp Cao đẳng Dược học lịch học buổi sáng : DSBQP1

Trường Cao đẳng Nghề Số 1 Bộ Quốc Phòng Thời Khóa Biểu lớp Cao đẳng Nghề Dược hệ chính quy: mã lớp DSBQP1 Thông báo ...

Chi tiết »
 
Chat với chúng tôi